Thứ Hai, 11/11/2019

Buổi sáng

- 8h30- 9h: Hội ý lãnh đạo nhà trường đầu tuần (BGH, các tổ trưởng)

- Duyệt kế hoạch giáo dục tuần các khối lớp (đ/c Lê)

- Kiểm tra số liệu phổ cập giáo dục (đ/c Nhàn, tổ phổ cập)

- Kiểm tra công tác phổ cập của nhà trường (đ/c Thảo)

- Các lớp thực hiện Chương trình giáo dục tuần 11

Buổi chiều

- Kiểm tra nắm tình hình tổ chức hoạt động một ngày của một số lớp (đ/c Thảo)

- Tiếp tục duyệt kế hoạch giáo dục tuần các khối lớp (đ/c Lê)

- Cập nhật phần mềm dinh dưỡng (đ/c Nhàn)

- Các lớp thực hiện Chương trình giáo dục tuần 11

Thứ Ba, 12/11/2019

Buổi sáng

- Dự lế phát động tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2019 tại UBND xã Phong Hiền (BGH) 

- Các lớp thực hiện Chương trình giáo dục tuần 11

Buổi chiều

- Kiểm tra giờ ngủ của một số lớp (đ/c Lê)

- Thực hiện công tác giảng dạy tại lớp Lớn BH (đ/c Lê) 

- Dự giờ lớp MGN Sơn Tùng (đ/c Thảo)

- Kiểm tra công tác chế biến thức ăn chiều cho trẻ (đ/c Nhàn)

- Cập nhật phần mềm dinh dưỡng (đ/c Nhàn)

- Cập nhật phần mềm dinh dưỡng (đ/c Nhàn)

- Các lớp thực hiện Chương trình giáo dục tuần 11

Thứ Tư, 13/11/2019

Buổi sáng

- Kiểm tra tình hình học BDTX của giáo viên (đ/c Thảo)

- Kiểm tra công tác chế biến thức ăn cho trẻ bếp Sơn Tùng (đ/c Nhàn)

- Thực hiện công tác giảng dạy tại lớp Lớn BH (đ/c Lê) 

- Sắp xếp hồ sơ phổ cập (đ/c Nhàn, đ/c Ky)

- Cập nhật phần mềm dinh dưỡng (đ/c Nhàn)

- Các lớp thực hiện Chương trình giáo dục tuần 11

Buổi chiều

- Kiểm tra hồ sơ phổ cập tại Phòng GD (đ/c Nhàn, đ/c Ky)

- Chỉ đạo công tác trang hoàn ở các lớp (đ/c Lê)

- Duyệt chương trình chủ đề ngành nghề các lớp mẫu giáo (đ/c Lê)

- Dự giờ lớp nhà trẻ Bắc Hiền (đ/c Thảo)

- Các lớp thực hiện Chương trình giáo dục tuần 11

Thứ Năm, 14/11/2019

Buổi sáng

- Tiếp tục kiểm tra tình hình học BDTX của giáo viên (đ/c Thảo)

- Thực hiện công tác giảng dạy tại lớp Nhỡ BH (đ/c Nhàn)

- Kiểm tra công tác vệ sinh ở 1 số lớp (đ/c Lê)

- Kiểm tra công tác tiếp nhận, sơ chế thực phẩm bếp Bắc Hiền (đ/c Nhàn)

- Tham gia làm ĐDĐC ngoài trời cho trẻ (đ/c Lê , Gv các lớp)

- Các lớp thực hiện Chương trình giáo dục tuần 11

Buổi chiều

- Xử lý một số công việc tại văn phòng (đ/c Thảo)

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách bếp Sơn Tùng (đ/c Thảo)

- Kiểm tra công tác chế biến thức ăn chiều cho trẻ bếp Bắc Hiền (đ/c Nhàn)

- Cập nhật phần mềm dinh dưỡng (đ/c Nhàn)

- Các lớp thực hiện Chương trình giáo dục tuần 11

Thứ Sáu, 15/11/2019

Buổi sáng

- Xử lý một số công việc tại văn phòng (đ/c Thảo)

- Thực hiện công tác giảng dạy tại lớp Nhỡ BH (đ/c Nhàn)

- Tham gia làm ĐDĐC ngoài trời cho trẻ (đ/c Lê , Gv các lớp)

- Các lớp thực hiện Chương trình giáo dục tuần 11

Buổi chiều

- Xử lý một số công việc tại văn phòng (đ/c Thảo)

- Cập nhật phần mềm dinh dưỡng (đ/c Nhàn)

- Tham gia làm ĐDĐC ngoài trời cho trẻ (đ/c Lê , Gv các lớp)

- Các lớp thực hiện Chương trình giáo dục tuần 11