Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 09:01 12/10/2015  

Phó hiệu trưởng 2

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Chức vụ:  Phó hiệu trưởng 2
Email:  thanhnhanmntt@gmail.com
Điện thoại:  01234989583
Địa chỉ:  Trường mầm non Phong Hiền II

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chuyên môn khối nhà trẻ, bếp ăn Sơn Tùng.

- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng, CSVC, giáo dục hòa nhập, và phụ trách các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành

Số lượt xem : 969